Asiakaslehtemme Hantor-MITTAUS-UUTISET ilmestyy pari kertaa vuodessa. Käsittelemme lehdessämme kulloinkin tiettyä teemaa ja sen sovelluksia käytännössä.

MITTAUS-UUTISET Nr. 2/2014 – 13.8.2014
Teema: TEKNIIKKA 2014 -näyttely – Ennakkoinfoa  mm. näyttelyn uutuustuotteista (pdf)

MITTAUS-UUTISET Nr. 1/2014 – 22.5.2014
Teema:  Pumppaamojen pinnanvalvonta- ja virtausmittaussovellukset (pdf)

——————————————————————————————————————————————

Hantor-MITTAUS-UUTISET Nr. 17/2013 – 6.5.2013
Teema: Fluxus-virtausmittaus putken päälle asennettavilla antureilla korvaa magneettiset määrämittarit.

Hantor-MITTAUS-UUTISET Nr. 16/2013 – 11.4.2013
Teema: Kunnossapito ja tuotanto, energian säästö ja energiatehokkuus

Hantor-MITTAUS-UUTISET Nr. 15/2012 – 10.10.2012
Teema:  Huoltovapaat kiintoainepitoisuuden mittaukset jätevesistä ja lietteistä

Hantor-MITTAUS-UUTISET Nr. 14/2012 – 7.5.2012
Teema: Laboratoriotarkkuutta suoraan prosessiin optisella, ultraääni- tai mikroaaltomenetelmällä.

Hantor-MITTAUS-UUTISET Nr. 13/2012
Teema:  Fluxus-ultraäänivirtausmittarit vesilaitosten virtausmäärien mittauksiin

Hantor-MITTAUS-UUTISET Nr. 12/2011- 30.8.2011
Teema:  Paineilman kulutuksen mittaukset; Schmidt-virtausanturit, Sonocontrol-vuodonhakulaitteet

Hantor-MITTAUS-UUTISET Nr. 11/2011 – 1.3.2011
Teema:  Innovatiivisia ratkaisuja jätevesi- ja biolietelaitosten lietemittauksiin (pdf)

Hantor-MITTAUS-UUTISET Nr. 10/2010  – 24.9.2010
Teema:   Ultraäänitekniikan uudet sovellukset ja laitteet (pdf)

Hantor-MITTAUS-UUTISET  Nr. 9/2010 – 30.4.2010
Teema:   Kannettavat mittaus- ja testauslaitteet kunnossapidon ja laitosten ylläpidon työkaluina (pdf)

Hantor-MITTAUS-UUTISET  Nr. 8 /2009 – 18.11.2009
Teema:   Uuden vuosituhannen Gladiaattorit pinnanvalvontaan (pdf)

Hantor-MITTAUS-UUTISET  Nr. 7/2009  – 5.8.2009
Teema:   Vuotojen ja ylitäytön esto, hälytys ja valvonta (pdf)

—————————————————————————————————————————————–

Hantor-Sanomat Nr. 6/2009  – 5.5.2009
Teema:   Virtausmittarit ilmalle (pdf)

Uudistimme asiakaslehteämme ja muutimme mm. sen nimen: Lehtemme uusi nimi on Hantor-MITTAUS-UUTISET.

Hantor-Sanomat Nr. 5/2008  – 1.10.2008
Teema:   Tekniikka 2008 -messut (pdf)

Hantor-Sanomat Nr. 4/2008  – 24.4.2009
Teema:   Hawk Sultan – akustinen pintatutka (pdf)

Hantor-Sanomat Nr. 3/2007  – 22.10.2007
Teema:   FLUXUS-ultraäänivirtausmittarit (pdf)

Hantor-Sanomat Nr. 2/2007 – 23.8.2007
Teema:   Vesi ja kosteus (pdf)


Ammattilehdissä julkaistut artikkelimme:

Promaint nro 3/2013: Veden monitorointi öljystä (pdf)
Automaatioväylä nro 1/2012:   Dynaamisella rajapintatunnistuksella toteutettu nestefaasien erottelu annosprosesseissa (pdf)
Automaatioväylä nro 1/2011:    Laboratoriotarkkuutta suoraan prosessiin (pdf)
Automaatioväylä nro 1/2010:    Lietepinnan mittaus selkeyttimissä ja sakeuttimissa (pdf)
Automaatioväylä nro 2/2009:   Flexim, Jörg Sacher:  Eurooppa varautuu energian saatavuushäiriöihin / kaasumittaus Fluxuksella (pdf)
Automaatioväylä nro 2/2009:    Haastavat rajapintamittaukset prosessiteollisuudessa (pdf)
Automaatioväylä nro 7/2007:    Norilsk Nickel Harjavalta, Pertti Sihvonen: Nikkelisulfaattiliuoksen annostelu pelkistysautoklaaviin (pdf)
Automaatioväylä nro 4/2007:    Rikkihapon väkevyysmittaus ultraäänellä (pdf)
Automaatioväylä nro 3/2007:    Foster Wheeler Energia, Kimmo Väliaho: KPA-kattilan tasaustaskun pinnansäätö (pdf)
Automaatioväylä nro 2/2007:    Kapasitiivisen mittaustekniikan sovellus – kiintoaineen kosteusmittaus (pdf)
Automaatioväylä nro 1/2007:    Akustiikkaa pinnanvalvontaan. Mitä kaiku vastaa? (pdf)
Automaatioväylä nro 7/2006:    Osa 2: Katsaus kiintoaineiden pintakytkimiin (pdf)
Automaatioväylä nro 6/2006:    Osa 1: Pinnan tasolta (pdf)