Tuotetoimituksien lisäksi Hantor-Mittaus tarjoaa monipuolisia mittauspalveluja, laitteisiin liittyvää koulutusta sekä konsultointia. Vuosien ammattitaito ja vahva tuoteosaamin takaavat laadukkaan palvelun.

Mittauspalvelut

 • Nesteiden virtausmittaus kannettavalla ultraäänivirtausmittarilla putken päältä, T maks. +200 °C.
 • Nesteiden virtaus- sekä energiamittaus kannettavalla ultraäänivirtaus- ja energiamittarilla putken päältä n. 5 minuutissa, T maks. +200 °C.
 • Virtausmittaukset doppler-ultraäänivirtausmittarilla korkean kiintoainepitoisuuden omaaville nesteille (lietteet ja massat).
 • Vuodonhaku kannettavalla vuodonhakulaitteistolla paljastaa vuotokohdan paineilma-, höyry-, kaasu- ja alipainejärjestelmissä. Soveltuu myös laakereiden- ja lauhteenpoistimen kunnonvalvontaan.
 • Seinämänpaksuuden mittaus Tmaks. +200 °C, muovit ja metallit.
 • Kiintoainemittaukset> kannettavalla kiintoainepitoisuusmittarilla.
Virtausmittaus

Fluxus -ultraäänivirtausmittari


Peruspalvelut

 • Virtausmittaukset ja virtausmittareiden tarkistukset prosessin käydessä
 • Virtausmittareiden vuokraus
 • Mittausyhteiden suunnittelu ja valmistuttaminen
 • Asennusvalvonta, käyttöönotto ja koulutus
 • Kenttälaitteiden valintaan ja hankintaan liittyvä konsultointi
Virtausmittarin asennus

Virtausmittarin käyttöönotto