Doppler-ultraäänivirtausmittari lietteille ja massoille (2-faasivirtauksille)

Virtausmittaus lietteillä ja kaksifaasivirtauksissa PDFM-Dopplerilla

Joskus mitattavassa nesteessä on niin paljon mukana virtaavaa kiintoainetta tai kaasua, että ultraäänisignaali ei mene nesteen läpi toiselle anturille. Näissä kohteissa mittaus voidaan toteuttaa putken ulkopuolelta PDFM-doppler-ultraäänivirtausmittarilla.

Doppler-ultraäänimittari ei sovellu täysin puhtaille nesteille. Nesteessä täytyy olla mukana kiintoainepartikkeleita tai kaasukuplia, joista anturin lähettämä ultraäänisignaali heijastuu kaikuna takaisin anturille. Tyypillinen doppler-sovellus on erilaisten kaivos- ja mineraalilietteiden virtausmittaus. Doppler-periaatetta käytettäessä mittauspaikan valinnalla on ratkaiseva vaikutus tarkkuuteen. Toistuvuus on kuitenkin hyvä ja tarkkuuskin riittävä silloin kun suuruusluokkatietoa tai virtauksen suhteellisia muutoksia halutaan selvittää.

LINKIT JA LISÄTIEDOT

Esite:  Portaflow D550 (pdf)