Käyttökohteet

Selkeyttimien ja saostusaltaiden lietepatjan pinnankorkeuden mittauksiin

Lietepinnankorkeuden mittari | MUDLINE

Lietepatjamittari MUDLINE TGS

MUDLINE TGS on kannettava akkukäyttöinen lietepatjamittari. Se on jätevesipuhdistamon hoitajan työkalu, jolla tarkkaillaan selkeyttimien ja saostusaltaiden lietepatjan pinnankorkeutta.

Laitteeseen kuuluu upotettava mittausanturi varustettuna 10 metrin kaapelilla sekä kaapelikela, johon näyttö- ja säätöosat on asennettu. Toimitukseen kuuluu myös laturi. Yhdellä latauksella voidaan suorittaa noin 100 – 150 mittausta kukin kestoltaan noin seitsemän minuuttia.

TOIMINTA

Laite tunnistaa kirkkaan veden ja lietteen välisen rajapinnan optisella mittausanturilla. Kun tunnistus on tapahtunut, laite mittaa ja tallentaa muistiin rajapintaa vastaavan mittaussyvyyden; samalla se osoitetaan laitteen näytössä. Rajapintaa vastaava kiintoainepitoisuus voidaan asetella näyttöyksikön säätimillä.
Upotussyvyys mitataan hydrostaattisella paine-anturilla. Mittaus tapahtuu laskemalla anturi kaapelin varassa altaaseen. Kun aseteltu lietetiheys on tunnistettu, laite hälyttää merkkivalolla ja äänimerkillä lietepinnan löytymisestä. Tämän jälkeen upotussyvyys jää pidolle mittalaitteen näyttöön.

LISÄTIEDOT JA LINKIT

Esite: Mudline-lietepintamittari (pdf)
Esite: Portabe sludge level measuing insturment Mudline TGS (pdf)

DOKUMENTAATIO

Mudline TGS: Operating Instructions (pdf)

LAITE- JA SOVELLUSKUVAT