Käyttökohteet

- Vajaana virtaaviin putkiin
- Avokanaviin
- Jokiin ja luonnonuomiin
- Jätevesikanaaleihin
- Hulevesien kartoitukseen
- Tulvavesien mittaamiseen
- Päästömittauksiin

Vajaan putken tai kanaalin virtausmittari | STINGRAY

STINGRAY-ultraäänivirtausmittari

STINGRAY on vesien ja jätevesien virtaamien mittaamiseen kehitetty tarkistuslaite, joka on tarkoitettu mm. sade-ja hulevesien sekä jätevesien mittaamiseen kanavissa ja vajaana virtaavissa putkissa sekä luonnon virtausuomissa.

OMINAISUUDET

– paristokäyttöinen
– helppo käyttää
– tiedon tallennus
– Windows-ohjelma tiedonkäsittelyyn ja raporttien laadintaan

TOIMINTA

Ultraänivirtausanturi asennetaan kanavan pohjaan. Virtausanturiin on rakennettu ultraäänellä toimiva pinnankorkeuden mittaus sekä lämpötilan mittaus. Mittaustiedot kerätään ja tallennetaan paristokäyttöiseen keskusyksikköön, josta ne luetaan PC:lle. Tiedonkäsittelyohjelmaan syötetään lisäksi kanavan tai uoman geometriset tiedot. Laskentaohjelman avulla näistä tiedoista saadaan selville virtausmäärä ja trendit.

LINKIT JA LISÄTIEDOT

Esite:  Area-Velocity Flow Measurement in Open Channels and Pipes (pdf)

LAITE- JA SOVELLUSKUVAT