Käyttökohteet

- Ilmavuotojen haku paineilmajärjestelmistä
- Vuotojen haku kaasu- ja alipainejärjestelmistä
- Tiivisteiden, liittimien ja venttiilien vuotojen haku
- Lauhteenpoistimien kunnon valvonta
- Laakerien kunnon valvonta
- Huonojen sähköliitosten paikannus

Vuodonhakulaitteet paineilmalle | SONAPHONE

SONAPHONE

on kannettava mittalaite erilaisten vuotokohtien paikannukseen. Se paljastaa vuotopisteen paineilmaverkoissa sekä höyry-, kaasu- ja alipainejärjestelmissä. Laitteen käyttömahdollisuuksia voi laajentaa säiliöiden, putkien, sulkuventtiilien, sulkupeltien ja lauhteenpoistimien kunnon tarkistuksiin. Sillä voi myös tarkkailla laakereiden kuntoa sekä hakea eristevaurioita sähkölinjoista tai sähkökomponenteista.

TOIMINTA

Vuotavat liittimet, venttiilien tiivisteet ja huonokuntoiset laakerit generoivat ultraäänitaajuudella olevaa ääntä. SONAPHONE-mittalaitteen mittausosa mittaa ultraäänen tason kapealla UÄ-taajuuskaistalla, muuttaa sen kuuloalueella olevaksi ääneksi sekä osoittaa äänen voimakkuuden mittapalkkina ja numeroarvona.

Malli SONAPHONE R

peruskeskusyksikkö, jossa palkkinäyttö.
Paineilmanvuotojen paikannukseen.

Malli SONAPHONE RD

SONAPHONE RD -keskusyksikössä on  palkkinäytön lisäksi digitaalinen näyttö, jonka avulla valvottavan kohteen signaalitaso voidaan rekisteröidä säännöllisissä kuntotarkistuksissa. Tämä ominaisuus on tarpeen erityisesti kun laitteella valvotaan pyörivän koneen kuntoa. Tämä auttaa arvioimaan riittävän ajoissa, milloin kyseinen kone tulee ottaa määräaikaishuoltoon.
Paineilmavuotojen paikannukseen.

Malli SONAPHONE M

Keskusyksikkö, jossa palkki- ja numeronäytön lisäksi dataloggeri.
Suositellaan erityisesti venttiilien ja laakereiden kunnonvalvontaan.

SONAPHONE T – ultraäänigeneraattori

Paineettomissa kohteissa vuodon valvontaan tarvitaan lisäksi ultraäänigeneraattori SONAPHONE T. Se sijoitetaan tutkittavan tilan sisään ja sen generoimaa ultraäänen tasoa mitataan kohteen ulkopuolelta. Tämä metodi sopii mm. ikkunoiden, ovien, säiliön sulkuluukkujen tai kuljetuskonttien- ja säiliöiden tiiveyden tarkistuksiin.

SONOSPOT -paraboloidianturi

SONOSPOT-paraboloidianturi on SONAPHONE-mittalaitteisiin liitettävä erikoisanturi. Sen avulla tutkitaan kohteet, joiden luoksi on hankala tai mahdoton päästä.
SONOSPOT-paraboloidianturi suunnataan tähtäimen avulla tutkittavaan kohteeseen. Paraboloidipeili keskittää ja vahvistaa kohteen lähettämän ultraäänen anturiin. Tehdasympäristössä vallitseva akustinen taustamelu eliminoidaan kapealla taajuusikkunalla, joka päästää vain halutun ultraäänitaajuden jatkokäsitteluun mittalaitteessa.
Paraboloidianturin avulla vuotokohta, sähkökomponentin vika tai eristevaurio, esim. ilmajohtimessa, voidaan todeta noin 20 metrin etäisyydeltä.

LINKIT JA LISÄTIEDOT

Esite:  SONAPHONE M -ennakkovaroistusjärjestelmä (pdf)

Esite:  SONAPHONE R – leak detection for compressed air plants (pdf)
Esite:  SONAPHONE RD -ultrasonic detector- leak detection, fitting seal integrity, bearing diagnostics (pdf)
Esite:  SONAPHONE M – fitting testing, leak detection, bearing dignostics (pdf)
Esite:  SONOSPOT – detection of leakages and partial discharges (pdf)

LAITE- JA SOVELLUSKUVAT