Käyttökohteet

- Rajapintamittaukset säiliöissä
- Pinta- ja rajapintamittaukset pilotti- ja koelaitoksissa
- Orgaanisen ja epäorgaanisen nesteen erotusprosessien ohjaus
- Säiliöiden vesityksen automaattinen ohjaus
- Emulsioiden pitoisuuden mittaus
- Pinnanmittaukset vaahdolle
- Pinnanmittauksen erikoisratkaisut

Rajapintojen mittaukset | AQUASANT-MT

AQUASANT mt – rajapintamittauksen huippuosaamista Sveitsistä

MIPROMEX on uudentyyppinen, suureen erottelukykyyn perustuva kokonaisimpedanssia mittaava järjestelmä, jolla on mahdollista toteuttaa luotettava rajapintamittaus säiliöissä ja putkissa. Se pystyy mittaamaan tarvittaessa myös emulsion ja puhtaan nesteen rajaa.
Resoluutio riittää tarkkoihin mittauksiin myös kapeilla mittausalueilla. Mipromex soveltuu myös nesteiden ja vaahtojen pinnankorkeuden mittauksiin ja orgaanisten liuosten pitoisuusmittauksiin.

MITTAUSJÄRJESTELMÄ MIPROMEX MIQ

1) Rajapinnan mittauksiin säiliöissä ja reaktoreissa

Jatkuvatoimisissa reaktoreissa, dekanttereissa ja separaattoreissa impedanssirajapintamittaus toteutetaan STM -sauva-antureilla, jotka asennetaan joko suoraan säiliöön tai erilliseen ohivirtausastiaan.
Mittausjärjestelmään voidaan integroida myös kokonaispinnan mittaus.

2) Rajapinta- ja ainetunnistukseen putkistoissa

Putkistoissa rajapintatunnistus (faasitunnistus) toteutetaan TSS-rengasanturilla. Teflonista valmistettu anturi asennetaan putkistoon laippojen väliin.
TSS-rengasanturilla ja MIPROMEX keskusyksiköllä toteutettu dynaaminen faasitunnistus toimii luotettavasti myös tartuvilla ja likaavilla aineilla. TSS-rengasanturia voi käyttää myös neste/kaasurajapinnan tunnistukseen ja pumppujen kuivakäynnin estoon, putken täyttöasteen mittaamiseen ja emulsioiden pitoisuuden mittaukseen .

OMINAISUUDET

– Erittäin suuri tarkkuus ja resoluutio
– Anturit voidaan räätälöidä käyttökohteen mukaan esim. lasista
– Suuri paineen ja lämpötilan kesto
– Ex-luokitus vakiona
– Mittausalueet : 30 mm …6000 mm

LINKIT

Impedanssimittauksen sovellukset (pdf)
Artikkeli Automaatioväylässä 2/09: ”Haastavat rajapintamittaukset prosessiteollisuudessa (pdf)”
Lisätietoa valmistajan sivuilta

LAITE- JA SOVELLUSKUVAT