Käyttökohteet

- Lentotuhka: siilojen pinta, tuhkalähettimen pinta
- Sementti ja kalkki: siilojen pinta, pneumaattisen lähettimen ohjaus
- Turve, biopolttoaineet: siilojen yläraja, suppiloiden ruuhkahälytys
- Hiekka ja kiviainekset: yläraja- ja ruuhkahälytys
- Malmit ja murskeet: yläraja- ja ruuhkahälytys
- Lietteet ja massat: ylärajavalvonta, ylitäytön esto
- Vaahto ja suopa: ylärajahälytys, ylivuotohälytys

Admittanssipintakytkin | GLADIATOR AS

Yksinkertainen pinnanvalvonnan ja kommunikaation yhdistelmä
vaativiin käyttökohteisiin

Älykkään admittanssipintakytkimen, GLADIATORin, parhaita ominaisuuksia ovat immuunius tarttumille ja lialle anturin pinnoilla sekä kytkentäpisteen pysyvyys.

TOIMINTA

GLADIATOR-admittanssikytkin soveltuu nesteiden ja lietteiden sekä jauheiden ja muiden kiintoaineiden pinnanvalvontaan. Laite mittaa admittanssia eli vaihtovirtajohtavuutta anturin ja säiliön seinän väliltä.
Mitattu admittanssi muuttuu, kun täyttöaine saavuttaa anturin/anturi vapautuu täyttöaineesta. GLADIATOR mittaa ja muuntaa sen lähtöviestiksi. GLADIATORin herkkyys riittää tunnistamaan nesteet, lietteet ja jauheet niiden sähköisistä ominaisuuksista riippumatta – jopa ilman fyysistä kosketusta anturiin. GLADIATOR-admittanssipintakytkimessä on aktiivinen tarttuman kompensointi. Se toimii tarttuman määrästä tai laadusta riippumatta.

OMINAISUUDET

– Järeä anturi on suunniteltu sovelluksiin vaativissa teollisuusympäristöissä
– Asettelu ja viritys on helppoa
– Kytkentäpisteen paikka ei ryömi lämpötilan vuoksi
– Anturivaihtoehtoja on useita sovellusvaatimusten mukaan
– Kaikki anturit sietävät likaa ja tarttumia
– Laitteen käyttölämpötila-alue on -40…+400 oC
– Kirkas, hyvin näkyvä pintanäyttö laitteen kannessa

GLADIATOR voi kommunikoida esim. Modbus- ja Hart-väyläprotokollan kautta. Erillismallissa keskusyksikkö on mahdollista sijoittaa 500 m:n päähän anturista. Mittaustieto nähdään väylällä numeerisena tietona, jolloin kalibrointi ja diagnostiikka onnistuu myös etäoperaationa GSM-verkon kautta.

GLADIATOR soveltuu kaiken tyyppisen teollisuuden pinnanvalvontakohteisiin. Ominaisuudet korostuvat esimerkiksi paperi- ja selluteollisuuden, kaivosten ja rakennusaineteollisuuden pinnanvalvontakohteissa. Samaa laitetta voi käyttää sekä nesteillä ja lietteillä että pölymäisillä jauheilla (esim. kalkki, sementti, lentotuhka, tärkkelys).

LINKIT ja LISÄTEDOT

Yleisinfo: GLADIATOR-pintakytkimet (pdf)
Yleisesite: GLADIATOR AS -admittanssipintakytkin (pdf)
Esite: Gladiator-SMART admittanssipintakytkin (pdf)
Esite: Gladiator Admittance Switch – Datasheet (pdf)
Sovellusesimerkki: Sementtisiilon pinnanvalvonta (linkki valmistajan sivulle)
Sovellusesimerkki: Pinnanvalvontaa lentotuhkalle (pdf)

Video admittanssipintakytkimen toiminnasta.

DOKUMENTAATIO

– Manual Gladiator Admittance Smart Switch Series Instruction (pdf)
– Gladiator Admittance Quickstart (pdf)
– Gladiator-admittanssipintakytkin – käynnistysohje (pdf)

LAITE- JA SOVELLUSKUVAT