Käyttökohteet

RAAKA- JA JUOMAVEDEN KÄSITTELY
- esiselkeytin, humuksen poisto
- hiekkasuodattimet, suodatinhiekan pinta

JÄTEVEDEN PUHDISTUS
- esiselkeyttimet, jälkiselkeyttimet
- tiivistämöt, lamelliselkeyttimet

KAIVOS- JA MUUT TEOLLISUUS
- selkeyttimet
- sakeuttimet, tiivistämöt
- CCD-sakeuttimet, Bed Level
- selkeytysaltaat

Lietepinnankorkeuden mittaus | ORCA SONAR

Selkeyttimiin | Tiivistämöihin | Sakeuttimiin

TOIMINTA

ORCA SONAR -anturi  lähettää suuritehoisia akustisia pulsseja, jotka heijastuvat takaisin asetellun tiheyden omaavasta rajapinnasta. Heijastunut pulssi analysoidaan niin, että leijuvasta ja laskeutuvasta materiaalista ei ole haittaa lietepinnan luotettavalle mittaukselle. Laite voidaan asetella toimimaan niin, että yhdellä anturilla voidaan samanaikaisesti mitata kevyemmän (ns. harmaa vyöhykkeen) ja raskaamman lietteen rajapinnat. Toista ulostuloista voi käyttää myös  mittaamaan ylitteen kirkkautta.

OMINAISUUDET

– Optimaalisin anturitaajuus sovelluksen mukaan
– Kahden eri tiheyden omaavan rajapinnan samanaikainen mittaus
– Automaattinen anturin puhdistusjärjestelmä
– Soveltuu kohteisiin, joissa sekä pinta- että pohjalietekaavain.
– DSM/GPRS -etädiagnostiikka
– HART, Modbus, Profibus ja muut kenttäväyläliitännät

LINKIT

Esite:  ORCA SONAR -lietepinnan mittausjärjestelmä (pdf)
Esite:  ORCA SONAR – Level System (pdf)
Artikkeli Automaatioväylä-lehdessä:  Lietepinnan mittaus selkeyttimissä ja sakeuttimissa (pdf)
Sovellusesimerkkejä valmistajan sivuilta:   Jätevesilaitoksille
Sovellusesimerkkejä valmistajan sivuilta:   Kaivosteollisuuteen

DOKUMENTAATIO

Orca – Manual (pdf)

LAITE- JA SOVELLUSKUVAT