Käyttökohteet

- Ilmastusallas, aktiiviliete
- Palautusliete
- Ylijäämäliete
- Tulevan jäteveden kiintoaine
- Lähtevän jäteveden kiintoaine tai sameus
- Esiselkeyttimen kiintoaine
- Suodosveden kiintoaine lietelingoilla
- Tiivistetty ja sakeutettu liete

Kiintoaine- ja sameusmittaus jätevesi- ja vesilaitoksille

TURBITECH on huoltovapaa

laitesarja kiintoaine- ja sameusmittauskohteisiin biologisille jäteveden puhdistamoille ja vesilaitoksille. Yhteen 7300w2 -keskusyksikköön voi liittää 2-8 eri tyyppistä digitaalista mittausanturia (kiintoaine, sameus, pH, lämpötila, sähkönjohtavuus, liuennut happi).

TOIMINTA

Anturi toimii IR-valon, 860 nm, vaimennusperiaatteella. Anturin erikoisuutena ovat suuret optiset pinnat. Niiden avulla prosessista saadaan luotettava ja edustava mittaus lietteen kiintoainepitoisuudesta. Anturissa on patentoitu puhdistusjärjestelmä, joka takaa luotettavan ja tarkan mittauksen ilman säännöllisen puhdistuksen ja huollon tarvetta.

OMINAISUUDET

– Huoltovapaa
– Täysautomaattinen anturin puhdistus
– Suuret optiset mittauspinnat
– Monipuoliset asennusmahdollisuudet
– Kahdeksan anturia voidaan liittää yhteen keskusyksikköön
– Profibus DP-kommunikaatio (optio)

LINKIT JA LISÄTIEDOT

Esite:  TurbiTech W-anturit kiintoainemittauksiin (pdf)
Esite:  Mittausratkaisut jäteveden puhdistamoille ja vesilaitoksille

Ilmastusaltaan kiintoainemittaus
Turbitechw2 LA
– alue 0…20 g/l

Palautus- ja ylijäämälietteen kiintoainemittaus
TurbiTechw2 HR
– alue 0…30 g/l

Sameusmittaus tulevalle ja lähtevälle jätevedelle
TurbiTechw2 LS
– alueet 0…1000 FTU
0….50 – 0…500 mg/l
– 90 asteen takaisinsirontamittaus

Sameusmittaus juomavedelle
TurbiTechw2 LR
– alueet 0…5 – 0…30 FTU
– 90 asteen takaisinsironta

Esiselkeytysliete, ylijäämäliete, tiivistetty liete, sakeutettu liete – putkimittaus
SoliTechw2 IL
– alue 0…50 g/l
– kokonaistakaisinsirontamenetelmä
Pro|M|Tech-mikroaalto-SS-mittaus
– alue 0…300 g/l (SS)
– mikroaaltomenetelmä

Linkki valmistajan sivuille:  www.partech.co.uk

LAITE- JA SOVELLUSKUVAT