Käyttökohteet

- Muuntajaöljy
- Voiteluöljy
- Hydrauliikkaöljy
- Polttoöljy
- Diesel

Kosteusmittaus öljyistä / E+E-kosteusmittarit

Öljyn joukkoon päässyt vesi voi aiheuttaa monia ongelmia, esim. ruostetta ja korroosiota, syöpymistä, eroosiota, öljyn oksidoitumista, öljykalvon lujuuden heikkenemistä, sähköeristyskyvyn heikkenemistä. Voiteluöljyn joukossa oleva vesi on monissa käyttökohteissa vakaviin seurauksiin johtava haittatekijä. Vesipitoisuuden valvonta mahdollistaa ennakoivan huollon ja optimaalisen suorityskyvyn koneille ja laitteille.

Voiteluöljyn vesiaktiivisuuden mittaus

Perinteisesti veden määrä öljyissä analysoidaan näytteellä laboratoriossa prosentteina tai ppm-arvona. Tämä antaa hyvän indikaation öljyn sisältämän veden kokonaismäärästä, mutta ei kero, kuinka lähellä ollaan sitä pistettä, jossa vapaata vettä erottuu öljyn joukkoon. Tietty kriittinen määrä vettä voi olla sitoutuneena öljyyn. Jos öljyn joukkoon tulee lisää vettä, syntyy ns. ”vapaata vettä”. Vapaa vesi on se, jolla on tuhoava vaikutus öljyn laatuun laitteessa tai koneessa. Vesiaktiivisuutta öljyssä voidaan verrata suhteelliseen kosteuteen (%RH) ilmassa.

Vesiaktiivisuuden mittaus

Anturi mittaa vesiaktiivisuutta (aw) alueella 0…1. Mittausarvo 0 (aw) tarkoittaa, että öljyssä ei ole lainkaan vettä ja 1 (aw), että öljyyn sitoutunut vesi on saavuttanut saturaatiopisteen ja mikäli järjestelmään tulee lisää vettä, syntyy siihen ns. ”vapaata vettä”.

Jatkuvan monitoroinnin hyödyt:

  • jatkuvatoiminen vesiaktiivisuuden mittaus mittaa öljyn kosteutta yötä päivää
  • ei öljynäytteiden ottoa eikä laboratorioanalyysejä
  • jatkuvatoimisella mittauksella kontrolloidaan koko kierrossa olevaa öljymäärää
  • ennakkovaroitus siitä, kun vettä on päässyt voitelujärjestelmään
  • hälytys ennen kuin vapaata vettä (ja laitevaurioita) alkaa syntyä
  • 4-20 mA -viesti vesipitoisuudesta ohjaus- ja valvontajärjestelmiin

 

LISÄTIEDOT JA LINKIT:

EE36 – Vesipitoisuus/kosteusmittaus öljystä – Esite (pdf)
– erillisanturi + paloventtiiliasennus
– DNV-laivahyväksyntä

EE381 – Kompakti lähetin, suora asennus putkeen – Esite (pdf)

EE364 – Kompakti lähetin OEM-sovelluksiin – Esite (pdf)

OILPORT 30 Set – Kannettava vesipitoisuusmittari – Esite (pdf)

 

Lisätietoa tuotteista antaa:
Jyrki Hänninen, p. 0400 937 797,  jyrki.hanninen@swoy.fi
Hannu Toroi, p. 0400 447232,  hannu.toroi@swoy.fi

 

 

EE381 - kompaktilähetin, suora asennus putkeenEE364 Kompakti lähetin OEM -sovelluksiinVesipitoisuus/kosteusmittaus öljystäOilport30_kannettava vesipitoisuusmittari