Mikroaaltoanalysaattori | Pro|M|Tec

Mikroaaltopitoisuusanalysaattori µ-ICC 2.45

mittaa tuotteen pitoisuutta, tiheyttä tai kuiva-aineprosenttia suoraan prosessista.
Analysoitava aine voi olla
– neste
– pasta
– liuos tai  massa.

TOIMINTA

Analysoitava tuote ”läpivalaistaan” mikroaalloilla koko putken poikkipinta-alalta, jolloin saadaan edustava mittaustulos.
Mittaus tapahtuu kosketuksettomasti, minkä ansiosta huoltotarve ja kuluminen on minimaalista. Anturi voidaan asentaa suoraan päävirtaukseen, säiliöön tai ohivirtausastiaan ja läpimittausperiaatteella varmistetaan, että mittaustulos on reaaliaikaisesti oikea. Optisiin mittaustapoihin verrattuna mikroaaltomenetelmä ei edellytä, että mitattava aine olisi läpinäkyvää. Se on myös lähes tunteeton likaantumiselle ja tarttumille.

Sovelluksesta riippuen on mahdollista päästä suorana prosessimittauksena samaan tarkkuuteen kuin laboratoriomittauksilla. Näin laboratorio toimii vain prosessimittauksen kontrollina, ja mittaus ja säätö tapahtuu reaaliaikaisesti. Sovelluskohteita mikroaaltoanalysaattorille löytyy mm. väkevöinti-, haihdutus- ja kiteytysprosesseista sekä massojen, pastojen ja lietteiden ka-prosentin määrityksestä.

ProMtecin µ-ICC 2.45 on suunniteltu koviin prosessioloihin sopivaksi.

Mittausjärjestelmään kuuluu kolme osaa:
Anturiosa asennusosineen valitaan prosessiolojen mukaan.
Mikroaaltomoduuli, joka syöttää mikroaaltoenergian anturin kautta prosessiin, on erillinen kenttäkomponentti. Sieltä esikäsitelty mittaustieto siirtyy digitaalisessa muodossa 4-kanavaiseen keskusyksikköön, joka voi olla 150 m:n päässä mittauspaikasta. Konsepti mahdollistaa useiden mittauspisteiden samanaikaisen tarkkailun vaikka ne sijaitsisivat eri puolilla tuotantolaitosta.

LISÄTIEDOT JA LINKIT

Esite: Mikroaaltopitoisuusmittari (pdf)    
Esite: Inline Consentration Contorl  -ICC 2.45 compact

Lisää tietoa valmistajan sivuilta:  Pro|M|Tec

LAITE – JA SOVELLUSKUVAT