Käyttökohteet

TURBICUBE, TURBISENS, TURBITECH W:
- Pohja/juomaveden kirkkauden varmistamiseen
- Prosessi- ja käyttövesien laadun tarkkailuun
- Jäähdytyspiirien valvontaan
- Jätevesipuhdistamolta lähtevän veden sameuden tarkkailuun
- Linkojen ja suodattimien suodosten puhtauden tarkkailuun
AQUASANT:
Biotekniikka
Lääketeollisuus
Kemian teollisuus
Elintarviketeollisuus
Sovelluskohteet:
- kiteytimisen säätö
- suodatuksen säätö- ja tarkkailu
- kiintoaineiden ja partikkelien havainnointi
- flokkulanttien säätö

Sameusmittaus

TURBICUBE-sameusmittari juoma- ja käyttövedelle

TOIMINTA

TURBICUBE-sameusmittari mittaa liuoksen sameutta käyttämällä samanaikaisesti hyväkseen sekä valon vaimenemista että sirontaa mitattavassa nesteessä.
In-line -anturissa on kaksi infrapunapulssivalolähetintä ja yksi IR-vastaanotin. Mittausmenetelmä on standardin ISO 7027 mukainen. Anturi voi toimia 24 VDC:n syötöllä ilman erillistä vahvistinta tuottaen 4-20 mA:n ulostuloviestin. Alue on valinnainen, mutta kiinteä.

Juoma- ja käyttövedelle tarkoitetussa TURBICUBE 20 -anturissa pienin mittausalue on 0,01-1 NTU ja suurin 0,01-20 NTU ja jätevesille tarkoitetussa TURBICUBE 1000 -anturissa vastaavasti 0,1-50 NTU ja 0-1000 NTU.

Anturin viestiin voi liittää TRUBOMAT TMM119 -näyttöyksikön, jossa mittausarvon osoitus tapahtuu sekä patsasnäyttönä että numeerisesti. Näyttöyksiköllä voi toteuttaa myös erikoiskalibroinnin ja linearisoinnin.

OMINAISUUDET

– Kompaktirakenne – käytettävissä ilman erillistä mittausvahvistin, 24 V DC, 4-20 mA
– Mittausmenetelmä standardin ISO 7027 mukainen: perustuu valon sirontamittaukseen ja saman aikaiseen vaimennuksen mittaukseen nesteessä
– Sileäpintainen mittaustila – ei partikkelien saostumista
– Levyt käsitelty likaa hylkiviksi – pitkät huoltovälit
– Esikalibroitu formatsiinillä NTU-yksiköissä – helppo valita kytkimellä tarvittava mittausalue
– Kalibrointinormaali kuuluu toimitukseen – helppo tarkistaa ilman märkäkalibrointia
– Muunneltavuus – erilaisia prosessiliitäntöjä ja kaksi materiaalivaihtoehtoa
– Sovituskelpoinen – helppo valita mittausalue DIP-kytkimellä ilman uudelleen kalibrointia
– Resoluutio 0,001 NTU:sta alkaen
Optio: Näytöllä varustettu mittausvahvistin; ulostulo laajennettavissa dataloggerilla.

TURBISENS – edullinen sameusmittari jätevesilaitoksille

Turbisens-anturissa on kaksi infrapunapulssivalolähetintä ja yksi IR-vastaanotin. Mittausmenetelmä on standardin ISO 7027 mukainen. Siinä on automaattinen taustavalon ja likaantumisen kompensointi.
Mittausalue valitaan DIP-kytkimillä. Prosessikalibrointia ei tarvita. Mittarin mukana toimitetan muovinen referenssiblokki, jolla mittari voidaan tarvittaessa kalibroida ilman näytettä tai referenssikemikaalia.

Laitteesta on saatavana sekä kanava- että ohivirtausrakenteet. Anturista saadaan suoraan 4 – 20 mA -viesti ilan erillista lisä/keskusyksikköä. Anturissa on myös oma paikallisnäyttö.

TURBITECH W

– automaattisella puhdistuksella varustettu sameusmittari jätevesilaitoksille

Esite:  Turbi-Tech W -anturit kiintoaine- ja sameusmittauksiin jätevedenpuhdistamoille (pdf)
Esite:  Mittausratkaisut jäteveden puhdistamoille ja vesilaitoksille (pdf)
Lisätietoa valmistajan sivuilta: www.partech.co.uk

AQUASANT – sameusmittausteknologiaa teollisuuteen

Lisätietoa:  Aquasantin sivuilta.

 

LAITE JA SOVELLUSKUVAT