Käyttökohteet

- Kaikki akustisesti johtavat nesteet
- Nesteet lämpötila-alueella -45 oC...+400 oC
- Kaasut
- Paineilma

Kannettava ultraäänivirtausmittari | FLUXUS F601

TOIMINTA

FLUXUS F601 on kulkuaikakorrelaatioperiaatteella toimiva kannettava virtausmittari. Se soveltuu kaikille nesteille, joissa ultraääni etenee vaimenematta niin, että signaali voidaan luotettavasti mitata sen kuljettua putken läpi yhden tai useamman kerran.  Mittaus voidaan suorittaa luotettavasti ja nopeasti riippumatta putken materiaalista, seinämän paksuudesta, putkikoosta (6…6000 mm) tai lämpötilasta (maks. +400 oC).

Virtauksen lisäksi FLUXUS F601 -laitteistolla voidaan mitata jäähdytystehoa, lämpöenergiaa, liuosten väkevyyksiä, virtaus- ja etenemisnopeutta ja seinämien paksuuksia. FLUXUS F601 on tällä hetkellä ainoa putken päälle asennettavin anturein varustettu kulkuaika/ultraäänivirtausmittari,  joka pystyy mittaamaan myös (maks. 10 %) kiintoainetta ja kaasua sisältäviä nesteitä. Kaasuille ja nesteille kehitetty malli FLUXUS F601G hyödyntää viimeisintä (”Lamb-wave)  pinta-aaltoteknologiaa.

Ultraäänisovelluksissa tekniikan ylivoimainen etu on, että haluttu asia voidaan mitata kohteen ulkopuolelta.

MÄRKÄKALIBROIDUT ANTURIT

Virtausmittareita tarkistettaessa on tärkeää, että syötetyt putkitiedot ovat oikein. Fluxuksen mittaustarkkuus on varmistettu tehtaalla suoritettavalla märkäkalibroinnilla, joka tehdään viranomaishyväksytyn vertailumittauksen avulla. Kun virtaustekniset olosuhteet ovat oikein, päästään samaan ja  jopa parempaan mittaustarkkuuteen kuin esim. magneettisilla määrämittareilla, ja yleensä parempaan tarkkuuteen kuin mittalaipoilla ja Vortex-mittareilla, erityisesti silloin, kun virtausnopeudet putkessa ovat alhaiset (alle 0,5 m/s).

OMINAISUUDET

– vakiona kaksi 4 – 20 mA kaksijohdintulostuloa ja kaksi binääriulostuloa
– kenttäkelpoiset, haponkestävät anturit varustettuna militääriliittimillä
– märkäkalibroidut anturit kalibrointitodistuksella, tarkkuus +/- 0,5 %  lukemasta
– kalibrointitiedot tallennettu anturiin
– automaattinen anturitunnistus ja kalibrointitietojen luenta
– älykäs seinämänpaksuusmittaus
– pitkäkestoinen akku – 17 h/lataus
– putkikoot 6 mm…6000 mm
– metalli-, muovi-, valurauta- ja lasikuituputkiin
– lämpötila-alue -40 oC….+450 oC
– IP67 -kantolaukku
– luotettava mittaus myös hankalissa käyttökohteissa
– mittaustulos selvillä nopeasti
– ergonominen muotoilu
– maks. kiintoainepitoisuus 10 %
– maks. kaasupitoisuus 10 %
– dataloggeri 128 000 muistipaikkaa

Antureiden kotelointiluokka IP65 poikkeaa kilpailijoista siinä, että se pätee myös anturien pistokeliittimille sekä tulojen ja lähtöjen liitännöille.

LINKIT

Yleisinfo: Fluxus-ultraäänivirtausmittaukset (pdf)
Yleisesite: FLUXUS – nesteiden kosketukseton virtausmittaus ultraäänellä (pdf)
Esite: FLUXUS F601 – mobiili virtausmittari ilman kompromisseja (pdf)

Esite: Portable, quick and reliable FLUXUS F601 Clamp on ultrasonic flow meter (pdf) 
Esite: Fluxus Non-Invasive Liquid Flow Measurement (pdf)

Lisätietoja:  Linkki valmistajan sivuillle.

LAITE- JA SOVELLUSKUVAT