Käyttökohteet

- Ilmastus- ja flotaatioilman mittaus
- Puhdastilojen ja tuotantotilojen ilmastoinnin valvonta
- Kattiloiden, polttimoiden ja moottoreiden palamisilman mittaus
- Prosessitekniikka
- Ympäristötekniikka
- Lääke- ja elektroniikkateollisuus

Termiset massavirtausmittarit | SCHMIDT

Schmidt-antureita käytetään prosessin säätöön, mm. pinnoitus- ja maalauslinjoilla. Ilmavirtausmittauksia (massa- ja tilavuusvirtaus) tarvitaan myös ohjaamaan prosesseja, joissa tuotteita kuivataan, lämmitetään tai jäähdytetään.  Mittaukselta edellytetään erittäin hyvää toistuvuutta stabiilin prosessin säädön aikaansaamiseksi.
Ilman lisäksi Schmidt-antureilla voidaan mitata typpeä, bio- ja muita kaasuja. Antureissa on hyödynnetty viimeisintä ohutkalvo- ja puolijohdeteknologiaa. Tuloksena ovat hienostuneet ja kustannustehokkaat anturirakenteet kaikkiin sovelluksiin.

TOIMINTA

Terminen massavirtausmittaus tai kalorimetrinen virtausmittaus perustuu lämmönsiirtymäperiaatteeseen. Lämmitettävän vastuksen lämmitystehoa säädetään siten, että sen ja mitattavan ilman välille syntyy vakiolämpötilaero. Lämmön siirtyminen ilmaan kasvaa massavirtauksen mukaan. Lämmitysjännitteen lasku on näin suoraan verrannollinen normivirtausnopeuteen.

ERIKOISOMINAISUUDET:

– suora massavirtausmittaus ilman paine- ja lämpötilakompensointia
– ei liikkuvia osia
– erittäin laaja aluesuhde 1:800
– erittäin pieni vasteaika
– mitätön painehäviö
– ideaaliratkaisu, kun mitataan erittäin pieniä virtausnopeuksia

UUTUUS!

Schmidt SS 20.600 – massavirtausmittari teollisuussovelluksiin, maks. 220 m/s virtausnopeuksille.
– paineilma, pneumatiikka
– palamisilma
– prosessi-ilma
– typpi ja muut kaasut
– kaasuseokset
– ATEX-luokitus
Esite: SS 20.600 – Uusi virtausmittaussarja kaasujen virtausmittauksiin vaativissa teollisuussovelluksissa (pdf)
Esite: Flow Sensor SS 20.600 – The powerful industrial professional for demanding applications involving air and gases (pdf)

LASKENTAOHJELMA / FLOW CALCULATOR
Ohjelmalla voi laskea virtausmäärät ja virtausnopeudet annettujen annettujen käyttötietojen perusteella.
Ohjelmaan pääset klikkaamalla tästä:  Flow Calculator.

VALINTAMATRIISIT

Virtausanturit puhdastilasovelluksiin
Virtausanturit teollisuusprosesseihin
Virtausanturit kiinteistöautomaatio- ja LVI-sovelluksiin

LINKIT JA LISÄTIEDOT

Yleisinfo: Ilmavirtausmittauksista (pdf)
Esite:  Virtausmittari myös likaiselle ilmalle ja kaasuille, tyyppi SS 20.500 (pdf)
Esite:  Schmidt Flow Sensor SS 20.650 (+350 oC) (pdf)

LAITE- JA SOVELLUSKUVA