Käyttökohteet

Rakennusten ja tuotantotilojen ilmastoinnin ja ilmanvaihdon valvonta ja säätö

Ilmavirtausmittarit: LVI-, kiinteistöautomaatio- ja puhdastilasovelluksiin | SCHMIDT

Suora ilmavirtaus

Mittauksen tarkoituksena on estää saastuneen tai huonolaatuisen ilman pääsy työntekijöiden hengitysilmaan tai ympäristöön luomalla virtaus vakiovirtausnopeudella haluttuun suuntaa aihauttamatta pyörteilyä.  Mittaussuure:  Virtausnopeus.

Puhdastilojen ilmamittaus

Pudastiloissa mittausta tarvitaan pitämään huoneen ilman puhtaus samalla tasolla ottamalla tilaan jatkuvasti uutta puhdistettua ilmaa. Tavoitteena on vakioida erikoissuodattimella puhdistetun ilman virtaus ja taata tarvittava ilmanvaihdon määrä.  Mittausparametri: Tilavuusvirtaus.

LASKENTAOHJELMA / FLOW CALCULATOR

Uutuus!
Ohjelmalla voi laskea virtausmäärät ja virtausnopeudet annettujen käyttötietojen mukaan.
Ohjelmaan pääset klikkaamalla tästä:   Flow Calculator.

VALINTAMATRIISI

Virtausanturit puhdastilasovelluksiin

VALINTAMATRIISI

Virtausanturit LVI- ja kiinteistöautomaatiosovelluksiin

Ilmakanavien virtaus- ja lämpötilamittaukseen SS 20.250

Terminen virtausanturi SCHMIDT SS 20.250 mittaa ilman tai kaasujen normivirtausnopeutta riippumatta paineesta tai lämpötilasta. Laite mittaa samalla myös lämpötilaa. Laite soveltuu ilman ja typen mittauksiin. Anturi on rakenteeltaan erittäin kompakti. Koko mittauselektroniikka on sijoitettu 10 mm:n anturiputken sisään. Asentaminen kanavaan on nopeaa ja helppoa.
Erikoisrakenteinen anturielementti on muotoiltu aerodynaamisesti niin, että anturi mittaa virtausta aksiaalisesti 360 asteen ja horisontaalisesti 45 asteen kulmassa. Anturissa on kiinteä 2 m:n jatkokaapeli. Saatavana on kolme virtausnopeusaluetta 0-1 m/s, 0-10 m/s ja 0-20 m/s.
Anturin mitaksi voidaan valita joko 300 mm tai 500 mm, joilla voi kattaa kanavakoot 100 mm…1000 mm.
Anturi on erittäin herkkä. Se toimii spesifikaation mukaisella tarkkuudella, kun virtausnopeus on yli 0,06 m/s Lisävarusteena anturiin on saatavana PU-pinnoite kohteisiin, joissa on pölyä tai syövyttäviä komponentteja ilman joukossa.
Ulostuloviestejä kiinteistöautomaatio- ja valvontajärjestelmiin on kaksi 4-20 mA -virtaviestiä tai vaihtoehtoisesti kaksi 0-10 V -jänniteviestiä; toinen virtausnopeudesta, toinen lämpötilasta. Virtausanturin tarkkuus ISO-kalibroituna on ±3 % lukemasta ja toistuvuus 1,5 % lukemasta. Anturissa on LED-merkkivalot, joista sen toimintatilaa voi seurata.
Lisävarustelistalla ovat mm. kanavalaippa ja säädettävät liittimet, joilla anturin mittausosa säädetään keskelle kanavaa sekä paikallisnäyttö, josta voi lukea sekä hetkellisen virtauksen että kanavassa virranneen kokonaisilmamäärän.

Virtausvahti SS 20.200

– Poistoilman valvonta
– Suodattimien valvonta
– Tuloilman valvonta
– Jäähdytysilman valvonta
– Työtilojen ilman laadun varmistua
– Kosketinulostulo
– Pienin asetusarvo 0,1 m/s
– Kompakti ja edullinen
– Pinnoitettu anturi, sietää happoja ja liuottimia

2-suuntainen virtausmittaus SS 20.400 / 415

– Puhdastilojen laminaarivirtauksen säätö
– Huoneiden välisen paine-eron valvonta
– Jäähdystilman valvonta
– Testipenkkien ilmamäärän mittaus
– Massa- ja tilavuusvirtaus
– Lähtöviestit: 4 – 20 mA, 2-johdin, RS232
– Mittausalueet 0,05 m/s…20 m/s
– Nopea vasteaika

LINKIT JA LISÄTIEDOT

Esite:  Schmidt Flow Sensor SS 20.250 (pdf)
Esite:  Schmidt Flow Sensor SS.20.400 (pdf)
Esite:  Schmidt Flow Sensor SS 20.200 (pdf)
Yleisinfo: Ilmavirtausmittaukset (pdf)

LAITE- JA SOVELLUSKUVAT