Käyttökohteet

- Vesihuoltoon
- Pohjavedenottamoille
- Kaivoksille
- Hule- ja luonnonvesille

Virtausmittauskaivot | FLUXUS – EHP

Fluxus-EHP -virtausmittauskaivot on tarkoitettu vesien määrän mittaukseen täytenä virtaavissa putkissa. Ne soveltuvat vesille, jätevesille ja lietteille. Kaivo on asennusvalmis kokonaisuus, jossa ultraäänivirtausanturit on asennettu kaivon läpi kuljevan PEH-putken päälle. Mittausyksikkö sisältää kaikki tarvittavat osat mittaukseen, tallennukseen ja tiedon etäsiirtoon. Samoilla antureilla voidaan mitata 60 mm…2500 mm:n putkissa putkimateriaalista riippumatta.

FLUXUS-EHP -virtausmittauskaivon toteutuksessa ei tarvita sulkuventtiileitä eikä virtausmittarin ohitusputkea.

OMINAISUUDET

– Asennusvalmis – ”Plug and play”
– Ei painehäviöitä
– Ei supistuksia virtausmittarin vuoksi
– Ei ohituksia mittarihuoltoa varten
– Ei sulkuventtiileitä
– Anturien tarkastus/vaihto mahdollista putkea tyhjentämättä
– Toimii ilman ulkoista energian syöttöä
– Tehonsyöttö 24 V:n akut + aurinkopaneeli
– Mittausalueet: 0,05…25 m/s
– Mitoitus nimellisvirtausnopeus 0…2 m/s
– Paineluokka IP10
– Tiedontallennys, -siirto ja -käsittely
– Internet-pohjainen datasiirtopalvelu ilman erikoisohjelmia

LINKIT JA LISÄTIEDOT

Esite:  Fluxus-EHP-Innovatiiviset virtausmittauskaivot (pdf)

LAITE- JA SOVELLUSKUVAT